Koululinkki

Kommentti: Keitä kuvissa ei ole? Kuvataanko joitakuita aina samalla tavoin? Moninaisuus on todellisuutta, josta täytyy kertoa monipuolisesti

VAASA

Representaatio tarkoittaa esitystä. Esimerkiksi lehtikuvat voivat olla esityksiä henkilöistä, kaupungeista tai maista. Kuvat eivät kuitenkaan ole maailma sellaisena kuin maailma on, vaan ne ovat jonkun tekemiä valintoja siitä, mitä maailmasta näytetään.

Myös tekstillä voidaan representoida maailmaa. Voidaan rakentaa käsitystä siitä, millainen joku henkilö tai asia on. Ne eivät kuitenkaan ole koko todellisuus tästä asiasta vaan esitys.

Journalististen representaatioiden tekijöillä on paljon valtaa, sillä runsaasti näkyvyyttä saavat esitykset myös luovat toistolla todellisuutta: tuolta Suomi näyttää, tuollaista on olla nainen, tuollaisia maahanmuuttajat ovat.

Jos kuvasto tai muut representaatiot ovat yksipuolisia, jää henkilöistä tai ilmiöistä välitettävä tieto vajaaksi. Antaako toimittaja kuitenkin maailmasta virheellisen kuvan, jos hän haastattelee miesvaltaiselta alalta naispuolista työntekijää tai naisvaltaiselta alalta miestä? Onko nuoriso todella pilalla vai antavatko mediarepresentaatiot sellaisen kuvan?

Tietenkin myös poikkeuksia voi representoida. Ei journalistisen median tehtävä ole toisintaa vallitsevia normeja tai luuloja.

Voi käydä niinkin, että representaatiota kokonaisista ihmisryhmistä ei ole lainkaan tai ne ovat harvinaisia. Miten sellaista osaisi edes kaivata, mitä ei näy ja mistä ei kirjoiteta ollenkaan?

Koko Hubaran kirjoittamassa Ruskeat tytöt – tunne-esseitä -kirjassa (2017) kipua tästä itsen kaltaisten ihmisten representaatioiden puuttumisesta käsitellään koskettavalla ja ymmärrettävällä tavalla. Onko edes olemassa, jos missään ei näy samannäköisiä ihmisiä? Miksi suomalaisuus kuvataan vain vaaleutena, vaikka ruskeitakin ihmisiä on täällä koko ajan enemmän? Miksi ne harvat representaatiot ovat kiitollisen tai kelvottoman maahanmuuttajan roolit?

Ruskeille ihmisille ei ole edes kunnon termiä suomen kielessä. Sanalla rodullistettu voi rodullistaa, vaikka tarkoitus olisi eri. Tällä hetkellä täsmällisin ilmaus lienee poc –eli person tai people of color.

Moninaisuutta tarvittaisiin toimituksiin, ettei päädytä siihen tilanteeseen, että toimittajat tekevät juttuja samanlaisista ihmisistä samanlaisille ihmiselle kuin he ovat.

Uusimmat kaikki