Koululinkki

Maailma paremmaksi sanoittaen – Seinäjokelaiset nuoret pääsevät mukaan hankkeeseen, jossa tavoitellaan tulevaisuususkoa sanantaiteen keinoin

SEINÄJOKI

Kestävää kehitystä edistävät Agenda 2030 -tavoitteet ovat monelle koululaiselle jo tuttuja, mutta huhtikuussa niihin päästään syventymään Seinäjoella sanataiteen ja tulevaisuuskasvatuksen keinoin.

Lasten ja nuorten säätiö on saanut uudelleen rahoitusta Sanoita parempi maailma -hankkeeseen. Tällä kertaa työpajoihin pääsevät osallistumaan helsinkiläisten, kotkalaisten ja mikkeliläisten ohella Suomesta myös seinäjokelaiset nuoret. Mukaan valikoituivat Sedussa ammatilliseen opetukseen valmentavassa koulutuksessa olevat opiskelijat.

– Kevään 2021 ja 2022 yhteistyökouluilla järjestetään viisi työpajakokonaisuutta, asiantuntija Mari-Anne Arpiainen Lasten ja nuorten säätiöstä kertoo.

Näissä 13–29-vuotiaille järjestettävissä työpajoissa vierailee vaikuttajia puhumassa ja niissä tuotetaan esimerkiksi kappale musiikkivideoineen. Syksyllä 2022 Seinäjoen pääkirjastossa ja kulttuurikeskus Kalevan navetassa esitellään hankkeessa mukana olleiden nuorten luomuksia yleisölle.

Koululinkki on mukana Seinäjoella järjestettävässä mediakasvatusaiheisessa työpajassa. Arpiainen sekä koordinaattori Reetta Koskinen suunnittelivat yhdessä koululinkin kanssa, että työpajassa käsiteltäisiin erityisesti disinformaation ongelmaa ja ilmastonmuutosta.

 

Mikä agenda?

 

Sanoita parempi maailma -hankkeen tavoitteita ovat esimerkiksi tulevaisuuden uskon luominen nuoriin, ymmärryksen kasvattaminen kestävästä tulevaisuudesta sekä tietoisuuden levittäminen kehittyvien maiden nuorten todellisuudesta. Hankkeessa myös opettajat saavat lisätaitoja tulevaisuusteemojen käsittelyyn.

Tavoitteet perustuvat YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman, Agenda 2030:n 17 tavoitteeseen. Niistä ovat esillä erityisesti kohdat 1, 5, 10, 12 ja 13. Mitä nämä sitten ovat?

Ensimmäinen tavoite on köyhyyden poistaminen kaikkialta, viides sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttaminen. Kymmenes tavoite taas on maiden sisäisen ja välisen eriarvoisuuden vähentäminen. 12. ja 13. tavoite liittyvät ihmisoikeuksien lisäksi myös luonnon huomioimiseen: ne ovat tavoite vastuullisesta kuluttamisesta sekä kiireellisistä ilmastoteoista.

YK:n jäsenmaat ovat sopineet yhdessä Agenda 2030 -ohjelman tavoitteista vuonna 2015. Tavoitteet olisi tarkoitus saavuttaa vuoteen 2030 mennessä, ja Suomikin on sitoutunut tavoitteiden toteuttamiseen.

Uusimmat kaikki