Koululinkki

Mikä koululinkki oli?

Koululinkki oli 12 vuoden ajan yhteyskanava media- ja koulumaailman välillä pohjalaismaakunnissa. Hankkeesta vastasi Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Samo yhteistyössä maakuntalehti Ilkka-Pohjalaisen kanssa. Koululinkki-hanke alkoi keväällä vuonna 2009 ja päättyi keväällä 2021.

Mikä ihmeen koululinkki? Yhteys koulumaailman ja toimitusten välillä avattiin 2000-luvulla

Koululinkin kautta sai sanomalehtiä ja muuta mediakasvatusmateriaalia opetuskäyttöön. Koululinkki jakoi mediakasvatusvinkkejä somessa ja piti etänä tai paikan päällä oppitunteja, luennoi media-aiheista ja kertoi koululaisille ajankohtaisia kuulumisia media-alalta ja etenkin toimittajan työstä. Koululinkin kanssa koulut toteuttivat monenlaisia media-aiheisia projekteja. Koululinkki teki viimeisinä vuosina uutisia tai muita journalistisia juttuja yhdessä koululaisten kanssa ja koululaisista. Koululaisten tekemiä uutisia julkaistiin koululinkki.fi-sivustolla.

Mitä seuraavaksi?

Ilkka-Pohjalainen suunnittelee yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan opiston kanssa pohjalaismaakuntien korkeakoulujen, toisen asteen sekä kansanopistojen opiskelijoille verkkouutisportaalia, jonne opiskelijat tuottavat monimediaista journalistista sisältöä.

Projektista suunnitellaan vähintään kolmevuotista, ja sille anottiin rahoitusta Etelä-Pohjanmaan Lehtiseuralta sekä OPH:n Lukuliikkeeltä.

Ensimmäinen opiskelijatoimitus on tarkoitus perustaa Etelä-Pohjanmaan opiston viestinnän opintolinjalle. Lisäksi pohjalaismaakuntien 2. asteen oppilaitoksiin ja korkeakouluihin perustetaan opiskelijatoimituksia, jotka perehdytetään journalismin tekemiseen työpajoissa. Verkkosivustolle tuotetaan oppilaitoksittain ja paikkakunnittain monenlaisia journalistisia juttuja, kuten uutisia, reportaaseja, analyysejä, henkilöjuttuja ja kolumneja. Onnistuneimpia sisältöjä voidaan julkaista myös Ilkka-Pohjalaisessa.

Sivustosta tulee laadukas paikallismedia, jonka toimitus ja avustajat sitoutuvat noudattamaan JSN:n Journalistin ohjeita. Journalismin tekemisen lisäksi journalismisivustosta tulee opiskelijoille paikka seurata omalle viiteryhmälle tärkeitä, ajankohtaisia ja paikallisia aiheita uutisoituna opiskelijoiden näkökulmasta.

Journalistisen sisällön tuottaminen voidaan monin paikoin sitoa osaksi opintoja. Arvioitavat kurssityöt tai kypsyysnäytteet voivat esimerkiksi olla muodoltaan journalistisia tai sivustolle työskentely voi olla työharjoittelu.

  Mihin tämä projekti perustuu ja mitä sillä tavoitellaan?

 • Projekti edistää journalismin ydintehtävää eli sananvapauden ja demokratian toteutumista pohjalaismaakunnissa. Opiskelijoiden uutisportaalista tulee uusi journalistinen ääni paikalliseen mediakenttään. Se vahvistaa opiskelijoiden osallisuutta yhteiskunnallisessa keskustelussa nostamalla esiin opiskelijoille tärkeitä aiheita.jit
 • Journalismisivusto on osa Lukuliikettä. Tavoitteena on opiskelijoiden kiinnostuksen herättäminen journalismia kohtaan sekä sen tekijänä että lukijana ja opiskelijoiden kasvun tukeminen aktiiviseen kansalaisuuteen. Tarkoitus on myös löytää ja kasvattaa uusia lahjakkuuksia journalismin tekemiseen. Haluamme myös parantaa opiskelijoiden medialukutaitoa ja tähdentää oikean tiedon merkitystä nykyisissä digitaalisissa mediaympäristöissä. Lisäämme myös oppilaitosten välistä yhteistyltä ja verkostoidutamme pohjalaisten opiskelijoita.
 • Projekti noudattelee valtioneuvoston julkaisun Medialukutaito Suomessa: Kansalliset mediakasvatuslinjaukset (2019) mukaisia valtakunnallisia linjauksia. Projektilla pyritään kattavaan, laadukkaseen ja systemaattiseen mediakasvatukseen.
 • Projekti on myös Media- ja markkinointialan Kunnioitamme nuorta lukijaa -sitoumuksen mukaista toimintaa, jossa nuoret otetaan mukaan tekemään mediasisältöjä, jotta heidän äänensä kuuluisi ja heitä pidettäisiin tasaveroisina yhteiskunnan jäseninä.
 • Projekti on I-Medioiden Informaatio yhdistää -strategian mukainen. Jo olemassa olevan yleisömme lisäksi tavoittelemme uusia lukijoita lähestymällä ja aktivoimalla yleisöä ja näyttämällä, miten oikeaa tietoa hankitaan, toimitetaan ja miten sitä julkaistaan. Projektin tavoitteena on myös uusien tekijöiden löytäminen ja kasvattaminen media-alan ammattilaisuuteen Ilkka-Pohjalaisessa.
 • Mitä yhteistyö korkeakoulujen, 2. asteen oppilaitosten ja opistojen kanssa voi olla?

 • Toimittajan työhön perehdyttämistä ja muita mediaprojekteja ammattilaisten opissa
 • Julkaistavien juttujen, kuvien, videoiden, sivuston visuaalisen ilmeen teettämistä kurssitöinä tai tentteinä
 • Työharjoittelupaikka, kesätyöpaikka, lopulta jopa työpaikka jopa Ilkka-Pohjalaisen toimituksessa
 • Projektin aikataulu

 • Projektia on suunniteltu ja valmisteltu kevät 2021, ja Lehtiseura on luvannut sille rahoitusta.
 • Ensimmäinen opiskelijatoimitus on tarkoitus perustaa Etelä-Pohjanmaan opiston viestinnän opintolinjalle syksyllä 2021.
 • Toimituksia aletaan perustaa lukuvuonna 2021-2021 muihinkin oppilaitoksiin, kunhan ensimmäinen toimitus on saatu toimimaan.
 • Journalismiportaali voisi olla valmiina sisällöntuotantoa varten alkuvuodesta 2022.

Mediakasvatusprojektin vetäjän yhteystiedot

Hanna Hietikko

puh. 050 416 4358
e-mail: hanna.hietikko@i-mediat.fi

Seinäjoen toimitus
Koulukatu 10,
60100 SEINÄJOKI

Vaasan toimitus
Hietasaarenkatu 19,
65100 VAASATilaa uutiskirje!

Saat syyskuusta alkaen uuden mediakasvatusprojektin viimeisimmät kuulumiset sähköpostiisi.